آثار داخلی

مهمونی (۱۴۰۱)

خاتون (۱۴۰۰)

هزاردستان (۱۳۶۷)

زخم کاری (۱۴۰۰)

قورباغه (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز