تلویزیون

ونزدی (۲۰۲۲)

خاندان اژدها (۲۰۲۲)

مار (۲۰۲۱)

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

مهمونی (۱۴۰۱)

دکستر: خون تازه (۲۰۲۱-۲۰۲۲)

زدن به سیم آخر (۲۰۰۸-۲۰۱۳)

دوستان: تجدید دیدار (۲۰۲۱)

بازی مرکب (۲۰۲۱)

خاتون (۱۴۰۰)

هزاردستان (۱۳۶۷)

گامبی وزیر (۲۰۲۰)

زخم کاری (۱۴۰۰)

قورباغه (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

این ما هستیم (۲۰۱۶-۲۰۲۲)

مِر از ایست‌تاون (۲۰۲۱)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

سیرک مسی (۲۰۱۹)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز