سینما

بهترین فیلم‌ها و سریال‌های ۲۰۲۲

رهاسازی (۲۰۲۲)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

دلال (۲۰۲۲)

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

بتمن (۲۰۲۲)

کودکی ناتمام (۱۴۰۰)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

روز صفر (۱۳۹۸)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

بهترین فیلم‌های ۲۰۲۱

شادروان (۱۴۰۰)

سالن هدی (۲۰۲۱)

مادر (۱۳۶۸)

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

آواز قو (۲۰۲۱)

عنکبوت (۱۳۹۸)

دختر گم‌شده (۲۰۲۱)

مرد حلزونی (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز