سینمای جهان

تشریح یک سقوط / آناتومی یک سقوط (۲۰۲۳)

بهترین فیلم‌ها و سریال‌های ۲۰۲۳

استخر بی‌انتها (۲۰۲۳)

بو ترسیده (۲۰۲۳)

کنت (۲۰۲۳)

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

خاطرات رابطه‌ای فرار (۲۰۲۲)

بهترین فیلم‌ها و سریال‌های ۲۰۲۲

رهاسازی (۲۰۲۲)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

دلال (۲۰۲۲)

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

بتمن (۲۰۲۲)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

بهترین فیلم‌های ۲۰۲۱

سالن هدی (۲۰۲۱)

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

آواز قو (۲۰۲۱)

دختر گم‌شده (۲۰۲۱)

خاندان گوچی (۲۰۲۱)

رییس خوب (۲۰۲۱)

تراژدی مکبث (۲۰۲۱)

داستان وست ساید (۲۰۲۱)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

تیک، تیک… بوم! (۲۰۲۱)

فهرست شیندلر (۱۹۹۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز