ژاله صامتی

گلدن تایم (۱۳۹۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز