وینسنت دنافریو

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز