نقد

تفریق (۱۴۰۱)

جنگ جهانی سوم (۱۴۰۱)

تصور (۱۴۰۱)

برادران لیلا (۱۴۰۱)

بهترین فیلم‌ها و سریال‌های ۲۰۲۲

ونزدی (۲۰۲۲)

رهاسازی (۲۰۲۲)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

دلال (۲۰۲۲)

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

مار (۲۰۲۱)

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

بتمن (۲۰۲۲)

کودکی ناتمام (۱۴۰۰)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

روز صفر (۱۳۹۸)

مهمونی (۱۴۰۱)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

بهترین فیلم‌های ۲۰۲۱

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز