نقد فیلم

استخر بی‌انتها (۲۰۲۳)

نبودن (۲۰۲۱)

آهو (۱۴۰۲)

بو ترسیده (۲۰۲۳)

کنت (۲۰۲۳)

جنگل پرتقال (۱۴۰۱)

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

جنگ جهانی سوم (۱۴۰۱)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

بتمن (۲۰۲۲)

کودکی ناتمام (۱۴۰۰)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

روز صفر (۱۳۹۸)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

شادروان (۱۴۰۰)

ملاقات خصوصی (۱۴۰۰)

مرد بازنده (۱۴۰۰)

علفزار (۱۴۰۰)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز