منیژه سلیمی

اجاره‌نشین‌ها (۱۳۶۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز