منتقد

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

دلال (۲۰۲۲)

خاندان اژدها (۲۰۲۲)

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

مار (۲۰۲۱)

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

بتمن (۲۰۲۲)

کودکی ناتمام (۱۴۰۰)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

روز صفر (۱۳۹۸)

مهمونی (۱۴۰۱)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

بهترین فیلم‌های ۲۰۲۱

شادروان (۱۴۰۰)

مرد بازنده (۱۴۰۰)

علفزار (۱۴۰۰)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

سمفونی حمید (۱۴۰۰)

پوست (۱۳۹۸)

منک (۲۰۲۰)

دشت خاموش (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز