عاشقانه

کازابلانکا (۱۹۴۲)

در هایتس (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز