طناز طباطبایی

بی‌رویا (۱۴۰۰)

شنای پروانه (۱۳۹۸)

خورشید (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز