سینمای آرژانتین

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز