روبرتو بنتی‌ونیا

خاندان گوچی (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز