جشنواره فجر 1376

درخت گلابی (۱۳۷۶)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز