بامداد افشار

جنگ جهانی سوم (۱۴۰۱)

ملاقات خصوصی (۱۴۰۰)

بی‌رویا (۱۴۰۰)

پوست (۱۳۹۸)

قورباغه (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز