آر. لی ارمی

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز