رامتین شهبازی

رامتین شهبازی

متولد پانزدهم اردیبهشت ۱۳۵۷ در شهر تهران

دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه هنر

آغاز فعالیت‌‌های مطبوعاتی در نشریات سینمایی از سال ۱۳۷۷

عضو «انجمن صنفی-کارگری منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی استان تهران» از اوایل دهه ۱۳۸۰

عضو انجمن مدرسان خانه سینما از ۱۳۹۸

عضو هیات دبیران نشریه‌های «گزارش فیلم»، «صنعت سینما»، «فیلم‌نگار»، هفته‌نامه «سینما» و…

پژوهشگر مطالعات میان‌رشته‌ای فیلم و تئاتر

مدرس دانشگاه‌های «سوره»، «تهران هنر» و «آزاد واحد تهران مرکزی»

مدیر گروه سینما دانشگاه «سوره»

نظرات خوانندگان۰
منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز