بهترین‌های تاریخ تلویزیون ایران

هزاردستان (۱۳۶۷)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز