بهترین‌های تاریخ سینمای ایران

مادر (۱۳۶۸)

اجاره‌نشین‌ها (۱۳۶۵)

طعم گیلاس (۱۳۷۶)

درخت گلابی (۱۳۷۶)

کلوزآپ (۱۳۶۸)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز