بهترین‌ها

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

مادر (۱۳۶۸)

فهرست شیندلر (۱۹۹۳)

زدن به سیم آخر (۲۰۰۸-۲۰۱۳)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

کازابلانکا (۱۹۴۲)

اجاره‌نشین‌ها (۱۳۶۵)

هزاردستان (۱۳۶۷)

طعم گیلاس (۱۳۷۶)

درخت گلابی (۱۳۷۶)

کلوزآپ (۱۳۶۸)

روشنایی‌های شهر (۱۹۳۱)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز