سینمای جهان

فرانس (۲۰۲۱)

مادران هم‌زمان (۲۰۲۱)

ورق‌شمار (۲۰۲۱)

خودروی مرا بران (۲۰۲۱)

دست خدا (۲۰۲۱)

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

برای ماه (۲۰۲۰)

بلفاست (۲۰۲۱)

آخرین دوئل (۲۰۲۱)

دیشب در سوهو/ شب گذشته در سوهو (۲۰۲۱)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

باستر بزرگ: گرامی‌داشت (۲۰۱۸)

اوندینه (۲۰۲۰)

کازابلانکا (۱۹۴۲)

فینچ (۲۰۲۱)

در هایتس (۲۰۲۱)

پس از عشق (۲۰۲۰)

دون (۲۰۲۱)

ربکا (۲۰۲۰)

حرکت ناگهانی ممنوع (۲۰۲۱)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

قدرت سگ (۲۰۲۱)

جشنواره ریفکین (۲۰۲۰)

منک (۲۰۲۰)

لوکا (۲۰۲۱)

لیگ عدالت زک اسنایدر (۲۰۲۱)

خشکسالی (۲۰۲۰)

زندگی کردن با هم (۲۰۲۱)

دیروقت (۱۹۸۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز