سینما

ورای سکوت (۱۳۹۶)

جشنواره ریفکین (۲۰۲۰)

منک (۲۰۲۰)

اجاره‌نشین‌ها (۱۳۶۵)

لوکا (۲۰۲۱)

چهارراه (۱۴۰۰)

لیگ عدالت زک اسنایدر (۲۰۲۱)

لبه تیغ: میراث بازیگران زن ایرانی (۲۰۱۶)

شهسوار (۱۳۹۷)

دشت خاموش (۱۳۹۹)

خشکسالی (۲۰۲۰)

آن شب (۱۳۹۷)

زندگی کردن با هم (۲۰۲۱)

دیروقت (۱۹۸۵)

کروئلا (۲۰۲۱)

زنی پشت پنجره (۲۰۲۱)

کودا (۲۰۲۱)

میناری (۲۰۲۰)

گورکن (۱۳۹۸)

آنت (۲۰۲۱)

خون شد (۱۳۹۸)

آبجی (۱۳۹۴)

شنای پروانه (۱۳۹۸)

کودتای ۵۳ (۱۳۹۸)

سرزمین خانه‌به‌دوشان (۲۰۲۰)

طعم گیلاس (۱۳۷۶)

درخت گلابی (۱۳۷۶)

کلوزآپ (۱۳۶۸)

خورشید (۱۳۹۸)

خط باریک قرمز (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز