سینما

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

روز صفر (۱۳۹۸)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

بهترین فیلم‌های ۲۰۲۱

شادروان (۱۴۰۰)

سالن هدی (۲۰۲۱)

مادر (۱۳۶۸)

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

آواز قو (۲۰۲۱)

عنکبوت (۱۳۹۸)

دختر گم‌شده (۲۰۲۱)

مرد حلزونی (۱۴۰۰)

خاندان گوچی (۲۰۲۱)

رییس خوب (۲۰۲۱)

قصیده گاو سفید (۱۳۹۸)

تراژدی مکبث (۲۰۲۱)

داستان وست ساید (۲۰۲۱)

برف آخر (۱۴۰۰)

چهلمین جشنواره فجر ۱۴۰۰

ملاقات خصوصی (۱۴۰۰)

بی‌رویا (۱۴۰۰)

مرد بازنده (۱۴۰۰)

علفزار (۱۴۰۰)

بیرو (۱۴۰۰)

موقعیت مهدی (۱۴۰۰)

نگهبان شب (۱۴۰۰)

کاغذپاره‌ها (۱۳۹۸)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

تیک، تیک… بوم! (۲۰۲۱)

جایی برای فرشته‌ها نیست (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز