سینمای ایران

تشعشعات (۱۴۰۰)

پرتاب ناگهانی یک فیل (۱۴۰۰)

ارفاق (۱۴۰۰)

هرگز گاهی همیشه (۱۳۹۹)

فیلمرغ (۱۳۹۷)

آیدین (۱۴۰۰)

فوق ماراتن (۱۳۹۷)

ورای سکوت (۱۳۹۶)

اجاره‌نشین‌ها (۱۳۶۵)

چهارراه (۱۴۰۰)

لبه تیغ: میراث بازیگران زن ایرانی (۲۰۱۶)

شهسوار (۱۳۹۷)

دشت خاموش (۱۳۹۹)

آن شب (۱۳۹۷)

گورکن (۱۳۹۸)

خون شد (۱۳۹۸)

آبجی (۱۳۹۴)

شنای پروانه (۱۳۹۸)

کودتای ۵۳ (۱۳۹۸)

طعم گیلاس (۱۳۷۶)

درخت گلابی (۱۳۷۶)

کلوزآپ (۱۳۶۸)

خورشید (۱۳۹۸)

خط باریک قرمز (۱۳۹۸)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

بوتاکس (۱۳۹۹)

آن‌جا سپیده‌دم (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز